107an

9,4 miljoner till Helsingborgs föreningsliv för att minska segregationen

 

Helsam har tillsammans med Inva-Sam, Röda Korset Helsingborgskretsen och Sensus SkåneBlekinge beviljats 9,4 miljoner i statsbidrag från Delmos – Delegationen mot segregation. Medlen ska användas under två år för två riktade insatser:

Inva-Sam, Helsam och Röda Korset Helsingborgskretsen ska tillsammans starta en föreningsdriven mötesplats på Södergatan 107. På mötesplatsen kommer organisationerna tillsammans med engagerade föreningar att driva café, en outlet loppis och stadsodling samt arrangera aktiviteter och utbildningar för boende och föreningsengagerade.

Sensus och Rädda Barnen ska fortsätta utveckla samverkan mellan staden, föreningar och näringsliv i satsningen Hållbart Helsingborg.

– Det känns väldigt roligt att vi har fått stöd att tillsammans utveckla en mötesplats för föreningslivet och för de boende i området. Det är något vi diskuterat sedan 2019 och att se att diskussionerna leder till konkret verksamhet är otroligt glädjande, säger Inva-Sams ordförande Saul Sagnia.

– Helsingborg är en innovativ stad med enorm potential och vi är väldigt glada för att kunna vara med och bidra till en fortsatt positiv utveckling av staden. Civil-samhället får en allt större roll, och mötesplatser där invånare i alla åldrar kan mötas för viktiga samtal och roliga aktiviteter är viktigare än någonsin. Vi vet att Helsingborgs invånare vill vara med och lösa framtidens utmaningar – det är ju vår stad, och vår framtid, säger Helsams ordförande, Caroline Lewitski.

Stadsbidraget ger parterna möjlighet att fortsätta utveckla samverkan mellan staden, den ideburna sektorn, näringslivet och akademin. Utöver detta kommer vi även att starta igång en mötesplats med café, outlet loppis och stadsodling tillsammans med föreningar och boende. På möteplatsen kan alla ta del av löpande utbildningar i föreningskunskap, delta på boendemöten, få hjälp att hitta SIN förening utifrån sina intressen – eller bara trilla in, ta en kaffe och vara en del av gemenskapen.

Från vänster: Caroline Lewitski – ordförande Helsam, Saul Sagnia – ordförande Inva-Sam och Christel Petersen – ordförande Röda Korset Helsingborgskretsen, när de skrev på samverkansavtalet för mötesplatsen.

– Jag tycker det är otroligt roligt att se ideer vi haft under några år komma till liv och få fast form, säger Christel Petersen, ordförande på Röda Korset Helsingborgskretsen. Det tvååriga stödet från Delmos ger oss en reell chans att förankra verksamheten på mötesplatsen och hitta stark bäring framåt, och det ska bli väldigt spännande att genomföra detta tillsammans, avslutar Christel.

– Fantastiskt att föreningslivet fått detta stöd! säger Mia Norberg Nguyen, samhällsstrateg för social hållbarhet på stadsledningsförvaltningen i Helsingborgs stad. Samverkan inom Hållbart Helsingborg har gett en enorm skjuts i samverkan inom staden och med civilsamhället, och vi är bara i början av den processen. Sedan är det väldigt glädjande att dessa organisationer kommit så långt i sin samverkan och står redo att starta igång en mötesplats på Söder. Statsbidraget innebär att de kan stärka sin verksamhet ytterligare, och det tycker vi är jättebra, avslutar Mia.

Frågor? Kontakta respektive förening eller möt oss på Södergatan 107

 

Inva-Sam är en idéburen och oberoende samverkansorganisation som verkar i Helsingborg sedan 1975 och samlar cirka 39 föreningar.

Verksamhetsutvecklare, Thim Hansen

info@invasam.com, 073-2349874

Helsam är en idéburen och oberoende samverkansorganisation som verkar i Helsingborg sedan 2017.
Helsam samlar ett tjugotal föreningar som bedriver socialt arbete.
Verksamhetsledare, Ameli Frostell

ameli.frostell@helsam.nu, 076-020 25 60

Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande. Detta möter Helsingborgskretsen idag genom ett 15-tal olika verksamheter, som drivs av ca 400 volontärer. Läs mer på www.rodakorset.se/helsingborg.
Verksamhetsutvecklare, Marianne Gustafsson

marianne.gustafsson@redcross.se, 042-18 84 92