Bli medlem

Driver din förening social verksamhet och är intresserad av att vara en del av Helsam-familjen?

 

Alla föreningar i Helsingborg som driver ideellt arbete och har en inriktning med social verksamhet kan ansöka om att bli medlemmar i Helsam. Skriv en kort sammanfattning om vilka ni är som organisation, era mål och varför ni vill vara medlemmar i Helsam. Skicka detta, plus era stadgar, till ordforande@helsam.nu

 

Vad händer sedan?

Alla ansökningar tittas på av Helsams styrelse och medlemskapsförfrågan beslutas om på närmaste styrelsemöte. När styrelsen har behandlat ansökan meddelar ordförande detta så fort som möjligt. Får föreningen godkänt, behövs det att man skickar in en kort text på max 200 tecken (inklusive mellanslag), en bild vi kan använda till hemsidan, vilka kategorier ni anser passar in på er förening (matservering, dödsfall, diskriminering, hemlöshet, psykisk ohälsa, barn & unga, second hand, aktivitetsstöd) och betalar medlemsavgiften på 100:- . Texten och bilden skickas till ordforande@helsam.nu