Om HELSAM

Planer kring Helsingborg Samverkar startades år 2017 på initiativ av Röda Korset Helsingborgskretsen, och det var Jörgen Wahlström drog igång projektet. Året senare registrerades organisationen Helsam. Tanken bakom organisationens syfte är en samverkansorganisation för föreningar med social verksamhet, som verkar för gemenskap och samsyn mellan medlemsföreningarna.

 

Idag är Helsam en mötesplats för samarbete både mellan sina medlemsorganisationer samt mellan medlemsorganisationerna och Helsingborgs Stad. Helsam och dess medlemsföreningar arbetar mot diskriminering och för mänskliga rättigheter, samt är religiöst och partipolitiskt obunden.

 

Samverkansorganisationen Helsams motto är: ”Tillsammans kan vi bättre identifiera behov och skapa positiv förändring för personer i behov av stöd och hjälp i Helsingborg

 

HELSAM Stadgar