Om HELSAM

HELSAM i Helsingborg startades 2017, på initiativ av Röda Korset Helsingborgskretsen. Jörgen Wahlström drog igång projektet och skapade samverkansorganisationen HELSAM. Organisationens syfte är att erbjuda en plattform för kompetensutbyte, nätverkande och samverkan mellan medlemsföreningar med social verksamhet.

Tillsammans kan vi bättre identifiera behov och skapa positiv förändring för personer i behov av stöd och hjälp i Helsingborg. Samverkansorganisationen och dess medlemsföreningar ställer sig bakom arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter. Samverkansorganisationen är religiöst och partipolitiskt obunden.

HELSAM Stadgar