Om HELSAM

Helsam är en plattform för utökad och fördjupad samverkan mellan medlemsföreningar men även med andra intressenter som Helsingborgs stad. Samverkan gör att vi tillsammans bättre kan identifiera behov och hitta lösningar och skapa positiv förändring. Tillsammans gör vi större skillnad än om varje förening enbart agerat på egen hand.

  • Genom Helsams kommunikation kan personer i behov av stöd lättare hitta rätt. De som professionellt arbetar med socialt utsatta kan lättare hänvisa till eller söka samarbeten med Helsams medlemsföreningar.
  • Genom kompetensutbyte kommer kunskapsnivån att öka runt olika social problematik i medlemsföreningarna.
  • Tematräffar och mobiliseringsdag ökar synliggörandet och kunskapsnivån hos allmänheten samt lockar fler att engagera sig.
  • Nätverksträffar för medlemsföreningar blir en plats att mötas, stödja varandra och hitta gemensamma insatser.
  • Genom att även söka annan finansiering för separata samverkansprojekt kommer större skillnad att kunna göras.
  • Genom Helsam får även medlemsföreningarna stöd att driva sin förening och kan fokusera mer på att göra skillnad för sina respektive målgrupper.

Helsam och dess medlemsföreningar arbetar mot diskriminering och för mänskliga rättigheter, samt är religiöst och partipolitiskt obunden.

 

HELSAM Stadgar