Tillsammans kan vi bättre identifiera behov och skapa positiv förändring för personer i behov av stöd och hjälp.

HELSAM
finns för att samla organisationer som arbetar med sociala verksamheter under ett tak. Detta för att du snabbt och lätt ska kunna hitta just den förening som passar dina behov bäst.

HELSAM
arbetar också med att öka samverkan mellan kommun och föreningar, och hjälper kommunala organ få kontakt med de organisationer som kan gynnas mest av det önskade samarbetet.

Tillsammans gör vi större skillnad.

Årsmöte 2024
Den 21:e mars kl 17.00 på Södergatan 15