Tillsammans kan vi bättre identifiera behov och skapa positiv förändring för personer i behov av stöd och hjälp.

HELSAM finns för att samla organisationer som arbetar med sociala verksamheter under ett tak. Detta för att du snabbt och lätt ska kunna hitta just den förening som passar dina behov bäst.

HELSAM arbetar också med att korta kommunikationsträckan mellan kommun och föreningar, och hjälper kommunala organ få kontakt med de organisationer som kan gynnas mest av det önskade samarbetet.

 

 

HELSAMs mål är att identifiera behov och vara med att skapa en positiv förändring för människor i utsatthet.