Helsams vision

Helsam ska förutom att vara en mötesplats för samarbete hjälpa medlemsföreningarna hitta lösningar på eventuella problem. Helsam ska även utföra påverkansarbete baserat på medlemsföreningarnas hjärtefrågor.

 

Verksamhetsledaren och styrelsen ska hjälpa medlemsföreningarna vid eventuella problem, samt driva en plattform/mötesplats där medlemsföreningarna kan mötas och ta hjälp av varandra. Styrelsen ska också vara ett språkrör mellan Helsingborgs Stad och medlemsföreningarna för att minska samhällsklyftorna i staden. Varje medlemsförening ska få möjlighet att ha en kontaktperson i styrelsen för att underlätta kontakten mellan Helsam och medlemsföreningarna.

 

Styrelsen ska avlasta, stötta, agera bollplank, besluta, och representera det arbete verksamhetsledaren utför. Verksamhetsutvecklaren, tillsammans med styrelsen, ska hitta vägar så att engagemanget i Helsam kan gå hand i hand med engagemanget i den egna föreningen. Helsam ska aktivt ta del av passande aktiviteter som Helsingborgs Stad arrangerar för att engagera medlemsföreningar och öka intresset i Helsam. Helsams egna aktiviteter ska utgå ifrån medlemsföreningarnas plattformar.